TỔNG ĐÀI ĐẶT VÉ XE KHÁCH MINH HUY

1.    HOTLINE

-       Tổng Đài: 0918.603.625

 

2.    Tổng đài xe Sông Đốc

-       Sông Đốc: 0931.090.898

 

3.    Tổng đài xe Gành Hào

-       Gành Hào: 0931.008.179

Đường dây nóng hỗ trợ hành khách: 0918.603.625

HOTLINE - XE KHÁCH MINH HUY

CẦN THƠ <=> SÔNG ĐỐC:

0931.090.898

CẦN THƠ <=> GÀNH HÀO:

0931.008.179


Đường dây nóng hỗ trợ hành khách:

0918.603.625